O Christ-Net.Sk

Christ-Net.Sk je občianske zdruChrist-Net.Skženie, ktoré vzniklo na pôde Katolíckej cirkvi. Za cieľ si kladie snahu prispievať k využívaniu informačných technológií pre rozvoj života viery kresťanov a pre budovanie Božieho kráľovstva.

Christ-Net.Sk zabezpečuje webhosting a technickú podporu pre kresťanké internetové projekty - webhosting pre farnosti, biskupstvá, KBS, mediálne aktuvity (TV Lux, Katolícke noviny,...), internetové portály a noviny (Postoy.sk, Katolícke noviny,...), kresťanské združenia (ZKSM,...) - v súčasnosti cez štyristo rôznych projektov a ich počet stále rastie.

Christ-Net.Sk sa podieľa i na technickom zabezpečení prevádzky Mojakomunita.sk.

Christ-Net.Sk prevádzkuje aj svoj vlastný kresťanský portál pod rovnakým názvom Christ-Net.Sk.

Kontaktné adresy Christ-Net.Sk

Slovenský kresťanský portál: http://christ-net.sk/

Informácie o webhostingu Christ-Net.Sk: http://christ-net.sk/webhosting

Kontaktný formulár: http://christ-net.sk/contact

Profil Christ-Net.Sk

Christ-Net.Sk

Beschreibung:
Christ-Net.Sk je občianske združenie, ktoré vzniklo na pôde Katolíckej cirkvi. Za cieľ si kladie snahu prispievať k využívaniu informačných technológií pre rozvoj života viery kresťanov a pre budovanie Božieho kráľovstva.

Aktivitäten

Oktober 26
Peter Šantavý hat einen neuen Kalender-Eintrag erstellt, Farár z (M)ARSU.
02:35
Peter Šantavý hat einen neuen Kalender-Eintrag erstellt, Ježiš medzi nami (seminár pre kňazov).
02:35
Peter Šantavý hat einen neuen Kalender-Eintrag erstellt, Ježiš medzi nami (seminár pre manželky).
02:35
Peter Šantavý hat einen neuen Kalender-Eintrag erstellt, Ježiš medzi nami (seminár pre kňazov).
02:35
Peter Šantavý hat einen neuen Kalender-Eintrag erstellt, Ježiš medzi nami.
02:35
Peter Šantavý hat einen neuen Kalender-Eintrag erstellt, Farár z (M)ARSU.
02:35
Oktober 17
Peter Šantavý hat einen neuen Kalender-Eintrag erstellt, Farár z (M)ARSU.
19:06
Peter Šantavý hat einen neuen Kalender-Eintrag erstellt, Farár z (M)ARSU.
19:06
Peter Šantavý hat einen neuen Kalender-Eintrag erstellt, Farár z (M)ARSU.
19:06
Peter Šantavý hat einen neuen Kalender-Eintrag erstellt, Otvorenie Skladu solidarity.
19:06
Die Aktivitäten von Christ-Net.Sk abonnieren. (Öffnet neues Fenster)