O Christ-Net.Sk

Christ-Net.Sk je občianske zdruChrist-Net.Skženie, ktoré vzniklo na pôde Katolíckej cirkvi. Za cieľ si kladie snahu prispievať k využívaniu informačných technológií pre rozvoj života viery kresťanov a pre budovanie Božieho kráľovstva.

Christ-Net.Sk zabezpečuje webhosting a technickú podporu pre kresťanké internetové projekty - webhosting pre farnosti, biskupstvá, KBS, mediálne aktuvity (TV Lux, Katolícke noviny,...), internetové portály a noviny (Postoy.sk, Katolícke noviny,...), kresťanské združenia (ZKSM,...) - v súčasnosti cez štyristo rôznych projektov a ich počet stále rastie.

Christ-Net.Sk sa podieľa i na technickom zabezpečení prevádzky Mojakomunita.sk.

Christ-Net.Sk prevádzkuje aj svoj vlastný kresťanský portál pod rovnakým názvom Christ-Net.Sk.

Kontaktné adresy Christ-Net.Sk

Slovenský kresťanský portál: http://christ-net.sk/

Informácie o webhostingu Christ-Net.Sk: http://christ-net.sk/webhosting

Kontaktný formulár: http://christ-net.sk/contact

Profil Christ-Net.Sk

Christ-Net.Sk

Description:
Christ-Net.Sk je občianske združenie, ktoré vzniklo na pôde Katolíckej cirkvi. Za cieľ si kladie snahu prispievať k využívaniu informačných technológií pre rozvoj života viery kresťanov a pre budovanie Božieho kráľovstva.

Activities

October 26
Peter Šantavý added a new calendar event, Farár z (M)ARSU.
2:35 AM
2:35 AM
2:35 AM
2:35 AM
Peter Šantavý added a new calendar event, Ježiš medzi nami.
2:35 AM
Peter Šantavý added a new calendar event, Farár z (M)ARSU.
2:35 AM
October 17
Peter Šantavý added a new calendar event, Farár z (M)ARSU.
7:06 PM
Peter Šantavý added a new calendar event, Farár z (M)ARSU.
7:06 PM
Peter Šantavý added a new calendar event, Farár z (M)ARSU.
7:06 PM
Peter Šantavý added a new calendar event, Otvorenie Skladu solidarity.
7:06 PM
Subscribe to Christ-Net.Sk's activities. (Opens New Window)